Just as military service gives you enough experience and exposure to handle a political office in the future, playing in an Australian casino online will give you enough exposure to take part in competitions.

קורות חיים

שם ומשפחה: יוסי פלד
תאריך לידה: 01/41
מצב משפחתי: נשוי +2

השכלה:
B.A אוניברסיטת ת”א
בוגר מכללה לביטחון לאומי (לונדון)

שרות צבאי:
1967 מפקד פלוגה בחטיבה 7 במלחמת ששת הימים
70-1968 מפקד גדוד טנקים במלחמת ההתשה
1973 מפקד חטיבת טנקים ברמת הגולן מלחמת יום הכיפורים
1982 מפקד כוח יוסי במלחמת שלום הגליל
1983 קבלת דרגת אלוף
86-1983 ראש מחלקת הדרכה במטכ”ל
91-1986 אלוף פיקוד הצפון

93-1991 יו”ר פלז”ך – חברת בניה שהקימה 1600 יחידות דיור
96-1992 יו”ר הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
02-1995 יו”ר מועצת מנהלים של חברת לייש – חברת שירותי דרך
1997 יו”ר אירועי שנות ה-50 למדינת ישראל
1993-03 יו”ר אורעון חברה לניהול וייעוץ פיננסי
1998 יו”ר ועדת פלד לבדיקת מיפוי מפת התקשורת הישראלית – ועדה שהוקמה על ידי הממשלה

1999-03 יו”ר פטרוכימיים לישראל
2000-03 יו”ר חברת כח אדם ל.מ
2000- יו”ר ועדת היגויי לאנשי צד”ל
2003-06 יו”ר תדיראן מוצרי צריכה בע”מ
2005-06 יו”ר חברת שמירה כהלכה בע”מ

דירקטור בחברות הבאים:
1999-03 תדיראן מוצרי צריכה בע”מ
02-1996 אורדן תעשיות בע”מ
2002-03 פטרוכימיים לישראל בע”מ
2003 – נתנאל גרופ – חברה בורסאית
2003 – מבני תעשיה בע”מ
2007 – דש ניירות ערך והשקעות בע”מ (עד היום)
2007 – תשואה 10 (עד היום)